1401/02/23
روز جهانی پرستار مبارک باد.
روز جهانی پرستار مبارک باد.
روز جهانی پرستار مبارک باد.
1401/01/30
شهادت مظلومانه نخستین شهید محراب حضرت امام علی «علیه السلام »؛ بزرگ مرد تاریخ بشریت را بـه عموم مسلمین جهان ؛ تسلیت عرض می نماییم .
شهادت مظلومانه نخستین شهید محراب حضرت امام علی «علیه السلام »؛ بزرگ مرد تاریخ بشریت را بـه عموم مسلمین جهان ؛ تسلیت عرض می نماییم .
1400/11/25
میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت ومردانگی و معرفت و والاترین الگوی شهامت و دیانت مبارک باد
میلاد امام علی(ع)و روز پدر مبارک باد.