تماس با ما

کارشناس مرکز: ملیحه راهدار

ایمیل: mrahdar2020@gmail.com

ایمیل مرکز: Cnrc@zaums.ac.ir

وب سایت مرکز: http://cnrc.zaums.ac.ir

تلفن مرکز: 05433442179

آدرس مرکز: زاهدان- بلوار بهداشت- میدان مشاهیر- مرکز تحقیقات پرستاری جامعه

کد پستی: 9816913396

فکس: 33442481


محتوای مرتبط