معرفی و شرح وظایف

 

 

ریاست مرکز پرستاری جامعه: دکترسیمین شریفی

مدرک تحصیلی:دکترای آموزش پرستاری

رتبه علمی: استادیار

CV


 ایمیل: 
siminsharifi1@gmail.com


تلفن تماس:33442179-054
حوزه ریاست

محتوای مرتبط