شرایط عضویت در مرکز


شرایط احراز عضویت:

پذیرش عضو هیئت علمی در مرکز منوط به ارائه حداقل یک مقاله اصیل چاپ شده در مجلات معتبر علمی- پژوهشی داخلی یا خارجی به عنوان نویسنده اول یا مسئول می‌باشد.
تداوم عضویت در مرکز تحقیقاتی منوط به چاپ حداقل یک مقاله اصیل به عنوان نویسنده اول یا مسئول با ذکر نام مرکز تحقیقات در مجلات علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی طی مدت 2 سال عضویت می‌باشد.

زمینه‌های فعالیتی اعضای مرکز:

همکاری در تحقیقات مرکز به عنوان مجری، همکار یا ناظر
همکاری در تهیه و نگارش مقالات
همکاری در ترجمه یا نگارش کتاب
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
مشارکت در برگزاری ژورنال کلاب‌ها
مشارکت در برنامه‌های مشاوره‌ای
مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی مرکز
حضور در جلسات مرکز


امتیازات اعضای مرکز:

صدور ابلاغ عضویت جهت اعضا
صدور گواهی ساعات مشارکت اعضا در فعالیت‌های مرکز
صدور تقدیرنامه در پایان سال جهت اعضای فعال
استفاده از امکانات مرکز جهت پیشبرد اهداف پژوهشی
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


مدارک لازم متقاضیان عضویت:

ارائه درخواست عضویت به ریاست مرکز
ارائه فایل رزومه علمی پژوهشی
ارائه فایل علایق تحقیقاتی و مطالعات در حال اجرا
ارائه آدرس لینک گوگل اسکولار، ایمیل، آدرس و شماره تماس

 

 

 

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط