تاریخچه

 

تاریخچه مرکز:

در سال 1393 ایده تاسیس مرکز تحقیقات سلامت جامعه مطرح گردید و با پیگیری های انجام شده ترکیب اعضاء هیئت موسس مرکز مشخص و درخواست تاسیس به ترتیب در شورای پژوهشی دانشگاه ، شورای دانشگاه  و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان مطرح و در یکصدو پنجاهو یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 6/10/1394 با تاسیس مرکز تحقیقات پرستاری جامعه موافقت اصولی بعمل آمد. این مرکز پس از تجهیز و سازماندهی از سال 1395 فعالیت خود را شروع کرده است.

هدف این مرکز انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با بکارگیری دانش، تئوری ها و مدل های پرستاری به منظور ارائه روش های مختلف خدمات در سطوح مختلف پیشگیری به فرد، خانواده و جامعه می باشد.

 

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط