1400/04/06
چهارمین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت با محوریت سلامت هوشمند
تاریخ برگزاری: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ برگزار کننده: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان استان خراسان رضوى - شهر مشهد وضعیت کنفرانس: در حال پذیرش مقاله پذیرش چکیده:_TIMEERROR نتیجه چکیده:_TIMEERROR پذیرش مقاله:۱۴۰۰/۵/۱۵ نتیجه مقاله:_TIMEERROR نتیجه ثبت نام:۱۴۰۰/۷/۳۰